Informatie voor ouders

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die (thuis) opgroeien met een familielid dat langdurig ziek is, lichamelijke of psychische beperkingen heeft of verslaafd is. Het kan gaan om een broertje of zusje, of om vader of moeder, of zelfs een opa of oma.

Dit ‘opgroeien met zorg’ heeft impact op uw gezin en op uw kind(eren).
De meeste kinderen en jongeren vinden het heel normaal om met de zorg te helpen; zij passen zich makkelijk aan. Omdat het erbij hoort. Omdat hij of zij u wil helpen. Het zorgen voor iemand kan fijn zijn maar, net als je zorgen maken over, ook moeilijk en zwaar.
Wist u dat ruim één op de vier kinderen/jongeren te maken heeft met een zorgsituatie thuis?

Positief en negatief
Het ‘opgroeien met zorg’ kan zowel positieve als negatieve invloeden hebben.
De kinderen krijgen soms extra taken in huis en daar is niets mis mee. Ze passen zich vaak makkelijk aan, leren rekening te houden met de medemens en ontwikkelen zich beter op het sociale vlak dan leeftijdsgenootjes. Door de situatie thuis worden ze vroeg zelfstandig en ondervinden daarvan later voordeel.

Toch kan het zijn dat uw kind(eren) ongewild teveel verantwoordelijkheden krijgt voor zijn leeftijd of zich minder belangrijk voelt dan het zieke of beperkte broertje of zusje. Een kind is loyaal naar ouders en zal alles doen om zoveel mogelijk te helpen. Met als gevolg dat ze zichzelf wegcijferen. Ze praten hier niet snel over omdat ze hun ouders hier niet mee willen belasten.
In de pubertijd kan dit problemen geven als verminderde schoolprestaties, neerslachtigheid of een identiteitscrisis.

Kenmerken
Jonge mantelzorgers:
• Ze zorgen voor
• Ze maken zich zorgen over
• Ze passen zich makkelijk aan
• Ze komen soms zelf (onbedoeld) zorg tekort.

Wat helpt?
• Praten over de situatie met anderen
• Herkenning vinden bij andere jonge mantelzorgers
• Erkenning van de situatie
• Aandacht en begrip van de omgeving, bijvoorbeeld de school
• Even wat anders…

Hulp en aandacht
VIT-hulp bij mantelzorg organiseert in de regio Oost-Gelderland regelmatig leuke activiteiten voor jonge mantelzorgers voor verschillende leeftijdsgroepen.
Deze activiteiten worden begeleid door de mantelzorgconsulent.
Deelnemende jonge mantelzorgers geven aan dat ze de activiteiten fijn vinden.

“Ik hoef maar iets te zeggen en de andere kinderen snappen het”.
“Meestal krijgt mijn broertje of zusje meer aandacht, maar deze keer ik!”
“Het is gewoon leuk en je krijgt er nieuwe vrienden bij”.

Kijk ook naar het filmpje voor reacties van jonge mantelzorgers (link hieronder)

De consulent is nabij om, wanneer daar behoefte aan is, een gesprekje te hebben met de jonge mantelzorgers.

Individuele begeleiding
De mantelzorgconsulent kan ook een aantal individuele gesprekken hebben met de kinderen/jongeren. Een jonge mantelzorger kan dit zelf aangeven; na overleg met u wordt dit ingepland. Misschien is het zo dat u als ouders denkt dat het goed voor uw kind is om eens met iemand hierover te kunnen praten.

Informatie en aanmelding
U kunt uw zoon of dochter aanmelden bij VIT, zodat wij hem of haar kunnen uitnodigen voor onze activiteiten. Belt u daarvoor op werkdagen van 9.00 – 15.00 uur met VIT (0544) 82 00 00, of mail naar info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Ook ù, als ouder/verzorger, kunt een beroep doen op mantelzorgondersteuning van VIT. Wilt u hier informatie over ontvangen laat het ons dan weten.
Aan onze activiteiten, zowel voor volwassenen als kinderen, zijn geen kosten verbonden en er is geen indicatie nodig.

Kijk voor meer informatie over onze activiteiten op www.vithulpbijmantelzorg.nl
Kijktip: www.bikkelseducatie.nl